Terminologi


Terminologi och förklaringar


Tecken

Betydelse/Förklaringar

-

Bindestreck mellan namn på tekniker betyder att teknikerna sitter ihop

/

”Framåtslash” betyder att teknikerna utförs separat och från grundposition

\

”Bakåtslash” mellan moment innebär att motståndaren utför nästa moment

,

Kommatecken delar upp momenten

Kursiv text

Förklaringar