Dojoregler


Dojoregler - Ordningsregler


1. Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.

2. Du skall ha rena och kortklippta tå och finger naglar. Du skall även ha en hel och ren träningsdräkt samt vara hel och ren själv.

3. Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och bara träna det instruktörensäger.

4. De högre graderade ska visa hänsyn mot lägre graderade och hjälpa dom att utvecklasina tekniker.

5. Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i dojon och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.

6. Du skall inte störa pågående träning. Om du gör det riskerar du att bli avstängd frånlektionen.

7. Mobiltelefoner får ej vara påslagna under träningen om inte instruktören har godkäntdet.

8. Du får inte ha smycken, klockor och dylikt på dig under träning.

9. Du ska ha en vattenflaska med dig under träningspasset och den får endast innehålla rent vatten om inte annat tillåts av instruktören.

10. Du får inte ha mat, godis eller dylikt med dig in i träningslokalen.

11. Väggar, speglar och övrig inredning skall vara rena före, under och efter träningen.

12. Respektera nästkommande grupp och lämna dojon efter lektionens slut så att gruppen kan starta i tid.

13. Träningsredskap skall endast användas till det ändamål de är avsedda för och endast med instruktörens medgivande.

14. Du skall alltid respektera och visa hänsyn mot din tränare och dina träningskamrater. Om du känner dig orättvist behandlad tar du upp det med din tränare.

15. Om du brister i respekt, stör lektioner eller ställer till bråk kan du bli avstängd frånfortsatt träning i klubben.