Graderingssystem


Allmänt

Malavé Do´s graderingssystem är ett prestations- och meritbaserat system uppdelat i tre nivåer. 

 

Graderingssystemet är utvecklat för att premiera faktiska prestationer och resultat som idrottsutövare och ledare.

 

Syftet är att ge en rättvis återspegling av utövarens prestation för erhållen grad och där de högsta graderna endast tilldelas de som har uppnått de främsta resultaten.

 

Nivå ett: Vitt till brunt bälte

Grunden för dessa graderingar utgörs av att ta till sig de teoretiska och tekniska grunder som Malavé Do baseras på. Avsikten är att personen vid uppnåendet av brunt bälte ska inneha god kunskap i de delar som tillhör systemet, samt kunna utföra detta på en kvalitativ hög nivå.

 

Nivå två: 1 dan

För att uppnå svart bälte ska personen i fråga dels kunna uppvisa en hög nivå/standard på de tekniker som varit krav för de tidigare bältena, dels ska personen självständigt kunna applicera dessa tekniker på ett logiskt sätt i fightsituation. Avsikten är att den som har uppnått svart bälte därmed kan reflektera över och tillämpa sina kunskaper på ett fritt vis och på så sätt uppvisa förståelse för vad Malavé Do innebär.

 

Nivå tre: 2 dan-10 dan

För dessa nivåer gäller att personen reflekterar och tillämpar sina kunskaper på ett kritiskt sätt, med avseendet att utveckla nya perspektiv på vad Malavé Do representerar. Kraven är tillika hög teknisk skicklighet som att självständigt kunna lägga upp fightingstrategier/taktiker som är såväl logiska och framgångsrika.