Graderingssystem


Grader och färgskala
7 kyu: Rött bälte
6 kyu: Gult bälte
5 kyu: Orange bälte
4 kyu: Grönt bälte
3 kyu: Blått bälte
2 kyu: Brunt bälte
1 kyu: Brunt bälte med svart band
1-10 Dan: Svart

Standardtid mellan graderingar

Grad

Färg

Grupp

Tidsintervall

2 ggr / vecka

Tidsintervall

1 ggr / vecka

7 kyu

Rött

Nybörjare

1 termin/6 mån

2 terminer/1 år

6 kyu

Gult

Forts.

1 termin/6 mån

2 terminer/1 år

5 kyu

Orange

Forts.

1 termin/6 mån

2 terminer/1 år

4 kyu

Grönt

Avancerade

1 termin/6 mån

2 terminer/1 år

3 kyu

Blått

Avancerade

2 termin/1 år

4 terminer/2 år

2 kyu

Brunt

Avancerade

2 termin/1 år

4 terminer/2 år

1 kyu

Brunt

Avancerade

2 termin/1 år

4 terminer/2 år

1 Dan

Svart

Avancerade

4 termin/2 år

8 terminer/4 år

Total tid till 1:a Dan

7 år

14 år

Tillstånd för gradering från graden 1 kyu till 1 dan kan ges efter 1 år vid dokumenterad praktik över två terminer som instruktör/assistent eller likvärdig insatts inom organisationen och Malavé Do systemet.

Grad

Färg

Grupp

Tidsintervall

2 ggr / vecka

Tidsintervall

1 ggr / vecka

2 Dan

Svart

Avancerade

4 terminer/2 år

8 terminer/4 år

3 Dan

Svart

Avancerade

6 terminer/3 år

12 terminer/6 år

4 Dan

Svart

Avancerade

8 terminer/4 år

16 terminer/8 år

5 Dan

Svart

Avancerade

10 terminer/5 år

20 terminer/10 år

Total tid till 5:a Dan

21 år

42 år